درباره ما

ما اسپیتی هستیم!

هدف از ايجاد اسپيتى ارتباط همكاران در سراسر ايران بوده و اين سايت مثل يك حلقه اتصال عمل مي كند و سبب می شود تا آگهى هاى خود را برای همکاران در سراسر ايران به نمايش بگذارید.

ما تمام مرزها را از ميان بر مي داريم تا معامله بدون واسطه را انجام دهيد و دسترسى تولید کننده، بنکدار و خرده فروشدر سراسر ایران به هم تنها با يك كليك ميسر گردد.