پشتیبانی و قوانین

این قوانین اسپیتی است:

  • سعی و تلاش اسپیتی در انتشار صحیح و درست آگهی است اما امکان تائید صحت آگهی را ندارد و در این موضوع هیچگونه مسئولیتی در برابر این موضوع ندارد.
  • مسئولیت استفاده از آگهی‌های این سایت بر عهده­‌ی کاربر است و اسپیتی هیچ تعهدى در قبال خسارات مستقیم و غیرمستقیم و کیفرى كه دليل استفاده کاربران از این سایت است ندارد.
  • هیچ نوع قراردادی بین اسپیتی و آگهی دهندگان منعقد نمی گردد و بنابراین اين سايت مسئول آگهی ها نیست و صرفاً مطالب درج شده توسط کاربران را به نمایش می گذارد.
  • مسئولیت استفاده از متن، عکس، مشخصات تماس و موارد مشابه در محتوای آگهی ها که در سایت اسپیتی درج می‌شود، شامل بازتولید، افشاء، مخابره، نشر و پخش آن بر عهده­ فرستنده اطلاعات است.
  • اسپیتی این اختیار را دارد که هرگونه اطلاعاتی از قبیل پیام، آگهی یا عکس ارسالی به سایت و یا هرگونه حساب کاربری و اطلاعاتی که مربوط به کاربر می‌باشد را به هر شکلی که ضروری بداند حذف نماید.